Darrera actualització: 1 juliol 2019

Identitat del responsable:

El lloc web LIDIAMASLLORENS.COM és un projecte de Lídia Masllorens amb NIF:79300481T que és el responsable del fitxer. La seu social està a Cassà de la Selva, al carrer del mig número 29. Et pots posar en contacte amb nosaltres enviant-nos un email a info@lidiamasllorens.com.

Aquesta web s’utilitza comercialment per divulgar informació a través d’internet i el butlletí electrònic de lidiamasllorens.com amb finalitats informatives, educatives i comercials, que inclouen activitats de marketing i vendes online.

Protecció de dades personals

En aquesta web ens esforcem per estar al dia i complir amb les normatives i lleis europees i espanyoles de protecció de dades de caràcter personal. Pots trobar més informació d’aquestes normatives i lleis de protecció de dades personals a la web de l’Autoritat Catalana de protecció de dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici).

Tractament de dades personals

Què son les dades personals?

Es tracta de qualsevol informació de caràcter personal de persones físiques que permet identificar-les. Exemples d’aquesta informació són el teu nom, el teu email o el teu telèfon.

Perquè es recullen aquestes dades?

Recollir aquestes dades és habitual en qualsevol web interactiva on hi ha formularis de contacte, de marketing o vendes.

Les finalitats de recollir aquestes dades són:

 • Permetre que puguis contactar amb nosaltres.
 • Crear una llista de subscriptors via email al nostre butlletí electrònic que utilitzem per activitats relacionades amb el marketing i vendes com ara continguts i promocions exclusives o notificacions sobre noves entrades al nostre blog.
 • Gestió administrativa, fiscal i laboral a través de la relació contractual, d’obligat compliment.

Quin tipus de dades es recullen? Finalitat i legitimació.

En termes generals, les dades personals recopilades es guarden en els nostres sistemes amb la finalitat d’enviar-te comunicacions electròniques laborals i comercials així com la gestió administrativa, fiscal i comptable de la nostra relació contractual.

Les dades personals són identificatives  i corresponen a un mínim raonable per poder portar a terme l’activitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegits en cap moment.

Això vol dir que s'usen per qüestions com l’enviament de butlletins (newsletter), avisos de noves promocions i ofertes comercials, nous serveis, esdeveniments i en general qualsevol informació que considerem de l’interès per als nostres usuaris.

La legitimació per a la recollida d’aquestes dades neix del consentiment exprés que ens otorgues (de forma voluntaria) en qualsevol moment al marcar la casella d’acceptació de la política de privacitat de la nostra web.

Aquesta casella apareix desmarcada i fins que no s’hagi marcat amb una acció expressa per l’usuari, no és possible realitzar l’acció en questió (alta com a subscriptor, enviament de formularis de contacte, marketing o vendes,...)

De forma concreta recollim les següents dades personals:

 1. El teu nom (sense cognoms) en formularis de contacte,marketing i vendes així com la llista de subscriptors del butlletí electrònic.
 2. El teu email  en formularis de contacte,marketing i vendes així com la llista de subscriptors del butlletí electrònic .
 3. Interessos específics: amb els dades analitiques de la web i la llista de correu o butlletí electrònic intentem segmentar de forma que cada persona revi informació rellevant segons els l’ús que utilitza dels nostres continguts, pàgina web, etc ,... Això ens permet oferir informacions adequades al que realment vols rebre i evitar que revis emails de poc interès. Alhora ens proporciona informació estadística anonimitzada de gran valor per prendre decisions de marketing i vendes.

Aquesta web utilitza les següents plataformes per recollir i emmagatzemar les teves dades personals: Squarespace, Mailchimp i Google Analytics. Totes tres estan acollides al Privacy Shield. Pots trobar més informació sobre aquest acord aquí: https://www.privacyshield.gov/welcome

On es guarden les teves dades personals (sessions internacionals)?

 1. Plataforma email CDMON (Espanya)
 2. Plataforma Mail Marketing Mailchimp (USA)
 3. Plataforma GOOGLE GMAIL i ANALYTICS (USA)

Aquestes empreses operen sota el marc legal de protecció de dades personals de la unió europea i en el compliment de les seves funcions actuen com a encarregats del tractament.

Encarregats de tractament

L’agència de marketing LOTSOFDIGITAL.COM gestiona la nostra web i plataformes de marketing i vendes.

Durant quan de temps guardem les teves dades?

No hi ha una data de caducitat predeterminada per les dades que recollim. Les dades personals les donem de baixa a petició dels interessats.

Drets de l’usuari i com exercir-los

D’acord amb les disposicions a la RGPD europeu i la LOPD espanyola, l’usuari pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals que tractem.

Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita a totes les comunicacions una zona de baixa que donarà la eliminació inmediata de les dades personals de l’usuari de la base de dades del proveïdor de email marketing Mailchimp.

Alhora pots utilitzar el nostre correu electrònic o formulari de contacte de la nostra web per comunicar el teu exercici de drets i procedirem a efectuar-los tan aviat com ens sigui possible.

Els teus drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneix, o no. Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Pots llegir sobre aquest drets aquí: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/novetats/#bloc7

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Les deixarem de tractar, menys per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan:

- El tractament estigui basat en el consentiment

- Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.

- El tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

- En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.